Kontakt

Desk d.o.o. Kosovelova 36, Izola
Matična številka 5529174000
Davčna številka 34196765
Transakcijski račun SI56 3000 0001 6614 972
Kontakti
pisarna 05 169 9070
računovodstvo 05 169 9072
terenska prodaja 05 169 9074
Desk d.o.o. Kosovelova 36, 6310 Izola, Slovenia
Registration number 5529174000
VAT number SI34196765
IBAN SI56 3000 0001 6614 972
Bank Sberbank banka d.d.
Dunajska cesta 128 a, 1000 Ljubljana
SWIFT / BIC code SABRSI2X
Contacts
Office +386 5 169 9070
Sales +386 5 169 9074
Desk d.o.o. Kosovelova 36, 6310 Izola, Slovenia
Numéro d'enregistrement 5529174000
Numéro d’identification fiscale SI34196765
IBAN SI56 3000 0001 6614 972
Banque Sberbank banka d.d.
Dunajska cesta 128 a, 1000 Ljubljana
SWIFT / BIC code SABRSI2X
Contact
Bureau +386 5 169 9070
Vente +386 5 169 9074
Desk d.o.o. Kosovelova 36, 6310 Izola, Slovenia
Identifikationsnummer 5529174000
Steuernummer SI34196765
IBAN SI56 3000 0001 6614 972
Bank Sberbank banka d.d.
Dunajska cesta 128 a, 1000 Ljubljana
SWIFT / BIC code SABRSI2X
Contacts
Büro +386 5 169 9070
Verkauf +386 5 169 9074
Desk d.o.o. Kosovelova 36, 6310 Izola, Slovenia
Numero di registrazione 5529174000
Partita IVA SI34196765
IBAN SI56 3000 0001 6614 972
Banca Sberbank banka d.d.
Dunajska cesta 128 a, 1000 Ljubljana
Codice SWIFT / BIC SABRSI2X
Contatto
Ufficio +386 5 169 9070
Vendita +386 5 169 9074